CA Ekonomitjänst

Allt inom ekonomi till er tjänst

Bolagsfrågor

Vi finns med som stöd genom alla faser i företagets utveckling - från uppstart och genom åren av drift                         och utveckling, till en eventuell försäljning eller                             avveckling. Vi assisterar dig även med regelverk,                         kontakter med intressenter och myndigheter samt                      ekonomisk rapportering och olika beslutsunderlag.

Redovisning

Våra tjänster inom redovisning omfattar bokföring, kontering, skatte- och momsfrågor, reskontra och                         ekonomisk rapportering.Allmänna kontorsgöromål

Vi fakturerar, betalar leverantörsfakturor och hanterar kundreskontra. 

Löneadministration

Vi kan fungera som ert lönekontor. Inom löneadministration finns det många regler att                               förhålla sig till. Vi håller oss uppdaterade och följer                       gällande regelverk. På ett effektivt sätt hanterar vi                          era löneutbetalningar.

CA Ekonomitjänst 072-5596868
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!